Το όραμα μας = Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Ταυτόχρονα, η εφαρμογή της Theboxapp, συμμετέχει και απαντά με την δυνατότητα μιας εκ των λειτουργιών της, στα έντονα πρόβληματα που μαστίζουν την κοινωνία μας σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό του Bullying, του κοινωνικού ρατισμού, και της εκμετάλλευσης των ασθενέστερων. Παρέχει την δυνατότητα σε μαθητές, αθλητές, φοιτητές, και ειδκότερα τις νέες ηλιακιακές ομάδες, να εκφράσουν τυχόν προβλήματα στους αρμόδιους ιθύνοντες και την διοίκηση που υπάγονται.  

Η επικοινωνία είναι μεταξύ των δύο μερών και μόνο, δηλαδή ο άμεσα εμπλεκόμενος(οι), και η αρμόδια αρχή, σημείο Α στο σημείο Β, αφού τόσο η αρχιτεκτονική, όσο και η φιλοσοφία της The Box app, βασίζονται στην απόλυτη εμπιστευτικότητα μεταξύ των χρηστών αλλά και της εκάστοτε επικοινωνίας .

Γιατί δημιουργήσαμε την The Box App

Η Εφαρμογή της The Box App, δημιουργήθηκε από μία ομάδα ταλαντούχων ανθρώπων, με σκοπό να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, και τους καταναλωτές να αποκτήσουν μια πιο διαδραστική σχέση, με απώτερο σκοπό, το αμοιβαίο όφελος, στον τομέα των παρεχόμενων υπηρεσιών και της κερδοφορίας, από πλευράς επιχειρήσεων, και της καλύτερης εξυπηρέτησης και πιο ενεργό συμμετοχής, από πλευράς καταναλωτών.


Και όλα αυτά, μέσα από ένα εντελώς εμπιστευτικό, και ανώνυμο, κλειστό σύστημα επικοινωνίας, μεταξύ του καταναλωτή και της εκάστοτε εταιρικής διοίκησης.


Από το σημείο Α (χρήστης), απευθείας στο σημείο Β ( εταιρεία –διοίκηση).

Σημαντικά Οφέλη για τις επιχειρήσεις:

Δυνατότητα βελτίωσης του τρόπου και της ποιότητας εξυπηρέτησης της εταιρείας, μέσω της παρακολούθησης τυχόν αστοχιών και παραπόνων των καταναλωτών.

Δυνατότητα παρακολούθησης σημαντικών στατιστικών δεδομένων, όπως δείκτης ικανοποίησης, ηλικιακή ομάδα καταναλωτών, ελλιπής κάλυψη ηλικιακών ομάδων, και συμπληρωματικών ενεργειών προς καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών. 

Δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης μιας κρίσης ή ελλιπούς  εξυπηρέτησης, δίνοντας την δυνατότητα  στον καταναλωτή, να εκφράσει το παράπονο η την παρατήρηση του, απ’ ευθείας στην διοίκηση της εταιρείας, δίδοντας έτσι την ευκαιρία στην εταιρεία να διαχειριστεί το θέμα, γρήγορα, άμεσα και εντελώς εμπιστευτικά, και μειώνοντας την πιθανότητα μιας αρνητικής δημοσιότητας.

Άμεση και στοχευμένη ενημέρωση / ουσιαστική ενίσχυση του εταιρικού προφίλ σας.

Δυνατότητα ενημέρωσης των καταναλωτών, μέσω της εφαρμογής και του τομέα News που προσφέρει η The Box App, για εξελίξεις, νέα προϊόντα, επερχόμενα γεγονότα, σε ένα ένα ακόμη πιο ειδικό, συγκεκριμένο και εστιασμένο περιβάλλον, όπως είναι αυτό μιας εφαρμογής.

Δυνατότητα ενίσχυσης του εταιρικού και κοινωνικού προφίλ της εταιρείας, παρέχοντας την δυνατότητα της ουσιαστικής συμμετοχής του καταναλωτή, δείχνοντας έμπρακτα την σημασία που δίνει η εταιρεία, στην ολική ικανοποίηση του πελάτη, με αποτέλεσμα την μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη του.

Σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές/ χρήστες

  • Δυνατότητα έκφρασης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης ενός προβλήματος ή της ελλιπούς εξυπηρέτησης που αντιμετωπίζει ο καταναλωτής, δίνοντας του την δυνατότητα να μιλήσει άμεσα, ανώνυμα και εμπιστευτικά.
  • Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης του εκάστοτε διοικητικού σχήματος, με αποτέλεσμα την ταχύτερη αντιμετώπιση και επίλυση των εκάστοτε προβλημάτων η δυσλειτουργιών που τυχόν προκύπτουν.
  • Δυνατότητα παροχής ουσιαστικής φωνής στον καταναλωτή /χρήστη, και δύναμης να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους, βελτιώνοντας ταυτόχρονα και την ποιότητα που εισπράττει ο ίδιος, μιας και συμμετέχει άμεσα, ενεργά και ουσιαστικά στην όλη διαδικασία.
  • Δυνατότητα να συμβάλλει σε μια καλύτερη κοινωνία, συμμετέχοντας με την δύναμη της γνώμης του, και βοηθώντας να αλλάξουν νοοτροπίες και κατεστημένα, βαθιά ριζωμένα στην κοινωνία μας.

Πως  λειτουργεί η εφαρμογή

απλά – γρήγορα – αποτελεσματικά

Ο χρήστης πραγματοποιεί την εγγραφή του στο site της The Box app


Επιλέγει την εταιρεία ή τον οργανισμό που επιθυμεί να επικοινωνήσει μέσα από την επιλογή που του δίδεται στο παράθυρο store locator.


Στέλνει τα σχόλια του, σχετικά με το θέμα που αντιμετωπίζει, και έτσι ενημερώνει γρήγορα, απλά και αποτελεσματικά, την εκάστοτε διοικητική αρχή ή το άτομο που παρακολουθεί την λειτουργία της υπηρεσίας που προσφέρει η εφαρμογή.


Εφόσον έχει σταλεί το αίτημα από τον χρήστη, και έχει παραληφθεί από την εταιρία, ανοίγει ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ της εταιρίας και του χρήστη στο παράθυρο επιλογής Quiz box.  

Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, έναντι μιας έρευνας αγοράς η εταιριών μέτρησης ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών, μπορεί να φανεί τόσο άμεσα, αλλά ακόμα περισσότερο σε βάθος χρόνου.


Άμεση και συνεχής ενημέρωση της διοίκησης


Γρήγορες διαδικασίες διεκπεραίωσης, με χαρακτήρα -top down- μιας και η διοίκηση θα μπορεί να έχει άμεση εικόνα και να αντιδρά πιο γρήγορα.Επίγνωση της εταιρίας εκ των έσω, για τις τυχόν αδυναμίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες, αλλά και οι εργαζόμενοι, και όχι μέσω τρίτων μερών.


Άμεση και εστιασμένη πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος ηλικιακών ομάδων, με τα ανάλογα δυνητικά οφέλη. (ενημερώσεις, Διαφήμιση, νέα, ομαδική / ατομική επικοινωνία).Ενίσχυση του εταιρικού προφίλ και δημιουργία εταιρικής εμπάθειας προς τον πελάτη και καταναλωτή, ενισχύοντας έτσι μια πιο μακρόχρονη σχέση εμπιστοσύνης και προτίμησης. 

Η σχέση κόστους / Απόδοσης μας –  Συγκριτικό πλεονέκτημα

Η μελλοντική μας στρατηγική είναι και η παρακαταθήκη μας για ένα καλύτερο κόσμο

Όπως η κοινωνία, έτσι και εμείς στην The Boxapp εξελισσόμαστε διαρκώς.Δεν θα μπορούσαμε εξάλλου να κάνουμε αλλιώς, μιας και η δομή και φιλοσοφία της  εφαρμογής, αποτελεί και την θεμελιώδη αρχή της ύπαρξης της. Επομένως, η διαρκής εξέλιξη είναι στο DNA μαςΤα μελλοντικά μας σχέδια, περιλαμβάνουν:Ευρεία και πιο λεπτομερής ανάλυση δεδομένωνΠαραμετροποίηση λειτουργιών σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησηςΔυνατότητα αξιοποίησης της διαφορετικότητας των ηλικιακών ομάδων των χρηστών, και παραμετροποίηση ενεργειών, με σκοπό την στοχευμένη ενημέρωση τους.

Ταυτόχρονα, η εφαρμογή της Theboxapp, συμμετέχει και απαντά με την δυνατότητα μιας εκ των λειτουργιών της, στα έντονα προβλήματα που μαστίζουν την κοινωνία μας σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό του Bullying, του κοινωνικού ρατσισμού, και της εκμετάλλευσης των ασθενέστερων. Παρέχει την δυνατότητα σε μαθητές, αθλητές, φοιτητές, και ειδικότερα τις νέες ηλικιακές ομάδες, να εκφράσουν τυχόν προβλήματα στους αρμόδιους ιθύνοντες και την διοίκηση που υπάγονται. Η επικοινωνία είναι μεταξύ των δύο μερών και μόνο, δηλαδή ο άμεσα εμπλεκόμενος(οι), και η αρμόδια αρχή, σημείο Α στο σημείο Β, αφού τόσο η αρχιτεκτονική, όσο και η φιλοσοφία της The Box app, βασίζονται στην απόλυτη εμπιστευτικότητα μεταξύ των χρηστών αλλά και της εκάστοτε επικοινωνίας .

Η The Boxapp για τα  ευαίσθητα θέματα του Bullying και της σεξουαλικής και κοινωνικής παρενόχλησης

It’s Not just an App. It’s a Long-lasting relationship

Επικοινωνία