Βία

Βία: ένα καθημερινό φαινόμενο.

Υπάρχουν πολλά είδη βίας.

Κακοποίηση των γυναικών, ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες κ.α.

Αναφέροντας τα περιστατικά βίας στο αρμόδιο άτομο συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Η συνομιλία είναι προσωπική και δεν διαβάζεται από κανέναν άλλον. 

Με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα θα διευθετηθεί από τον αρμόδιο φορέα.

Η αναγνώριση του προβλήματος είναι το πρώτο βήμα για την επίλυση του.

Μπορείτε να αναφέρετε περιστατικά βίας σε: 

– Καταστήματα

– Σχολεία

– Δημόσιες Υπηρεσίες 

– Εταιρείες 

 

ΞΕΚΙΝΑ ΤΩΡΑ!