Ρατσισμός

Ρατσισμός: ένα καθημερινό φαινόμενο. 

Αναφέροντας τα περιστατικά ρατσισμού στο αρμόδιο άτομο συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Η συνομιλία είναι προσωπική και δεν διαβάζεται από κανέναν άλλον. 

Με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα θα διευθετηθεί από τον αρμόδιο φορέα.

Η αναγνώριση του προβλήματος είναι το πρώτο βήμα για την επίλυση του.

Μπορείτε να αναφέρετε περιστατικά ρατσισμού σε: 

– Καταστήματα

– Σχολεία 

– Δημόσιες Υπηρεσίες 

– Εταιρείες 

ΞΕΚΙΝΑ ΤΩΡΑ!