Για τις επιχειρήσεις:

Το όραμα μας = Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Το Όραμα μας αποτελεί ταυτόχρονα και την κινητήριο δύναμη μας, που είναι η προσπάθεια μας, να συνεισφέρουμε με έναν απλό και ουσιαστικό τρόπο, σε έναν καλύτερο κόσμο, μέσα απο την δυναμική και διαδραστική επικοινωνία όλων των παραγόντων, επιχειρήσεων, καταναλωτών, αλλά και όλων των κοινωνικών ομάδων.

Η Δύναμη μας εξάλλου, είναι ακριβώς αυτή η διαδραστική δυνατότητα που παρέχει η εφαρμογή της THE BOX APP, προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Μια δύναμη ανεξάντλητη και διαρκώς ανανεώσιμη, όπως και η κοινωνία μας.

Γιατι δημιουργήσαμε την The Box App

Η Εφαρμογή της The Box App, δημιουργήθηκε από μια ομάδα ταλαντούχων ανθρώπων, με σκοπό να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, και τους καταναλωτές να αποκτήσουν μια πιο διαδραστική σχέση, με απώτερο σκοπό, το αμοιβαίο όφελος, στον τομέα των παρεχόμενων υπηρεσιών και της κερδοφορίας, από πλευράς επιχειρήσεων, και της καλύτερης εξυπηρέτησης και πιο ενεργό συμμετοχής, από πλευράς καταναλωτών.

Και όλα αυτά, μέσα από ένα εντελώς εμπιστευτικό, και ανώνυμο, κλειστό σύστημα επικοινωνίας, μεταξύ του καταναλωτή και της εκάστοτε εταιρικής διοίκησης. Από το σημείο Α (χρήστης), απευθείας στο σημείο Β ( εταιρεία –διοίκηση).

Σημαντικά Οφέλη για τις επιχειρήσεις:

 • Δυνατότητα βελτίωσης του τρόπου και της ποιότητας εξυπηρέτησης της εταιρείας, μέσω της παρακολούθησης τυχόν αστοχιών και παραπόνων των καταναλωτών.

 

 • Δυνατότητα παρακολούθησης σημαντικών στατιστικών δεδομένων, όπως δείκτης ικανοποίησης, ηλικιακή ομάδα καταναλωτών, ελλιπής κάλυψη ηλικιακών ομάδων, και συμπληρωματικών ενεργειών πρός καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών. 

 

 • Δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης μιας κρίσης ή ελλιπούς  εξυπηρέτησης, δίνοντας την δυνατότητα  στον καταναλωτή, να εκφράσει το παράπονό η την παρατήρηση του, απ’ευθειας στην διοίκηση της εταιρείας, δίδοντας έτσι την ευκαιρία στην εταιρεία να διαχειριστεί το θέμα, γρήγορα, άμεσα και εντελώς εμπιστευτικά, και μειώνοντας την πιθανότητα μιας αρνητικής δημοσιότητας.

Αμεση και στοχευμένη ενημέρωση / ουσιαστική ενίσχυση του εταιρικού προφίλ σας

Δυνατότητα ενημέρωσης των καταναλωτών, μέσω της εφαρμογής και του τομέα News που προσφέρει η The Box App, για εξελίξεις, νέα προϊόντα, επερχόμενα γεγονότα, σε ένα ένα ακόμη πιο ειδικό, συγκεκριμένο και εστιασμένο περιβάλλον, όπως είναι αυτό μιας εφαρμογής.

Δυνατότητα ενίσχυσης του εταιρικού και κοινωνικού προφίλ της εταιρείας, παρέχοντας την δυνατότητα της ουσιαστικής συμμετοχής του καταναλωτή, δείχνοντας έμπρακτα την σημασία που δίνει η εταιρεία, στην ολική ικανοποίηση του πελάτη, με αποτέλεσμα την μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη του.

Σημαντικα οφέλη για τους καταναλωτές/χρήστες:

 • Δυνατότητα έκφρασης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης ενός προβλήματος ή της ελλιπούς εξυπηρέτησης που αντιμετωπίζει ο καταναλωτής, δίνοντας του την δυνατότητα να μιλήσει άμεσα, ανώνυμα και εμπιστευτικά. 
 • Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης του εκάστοτε διοικητικού σχήματος, με αποτέλεσμα την ταχύτερη αντιμετώπιση και επίλυση των εκάστοτε προβλημάτων η δυσλειτουργιών που τυχόν προκύπτουν.  
 • Δυνατότητα παροχής ουσιαστικής φωνής στον καταναλωτή /χρήστη, και δύναμης να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους, βελτιώνοντας ταυτόχρονα και την ποιότητα που εισπράττει ο ίδιος, μιας και συμμετέχει άμεσα, ενεργά και ουσιαστικά στην όλη διαδικασία .
 • Δυνατότητα να συμβάλλει σε μια καλύτερη κοινωνία, συμμετέχοντας με την δύναμη της γνώμης του, και βοηθώντας να αλλάξουν νοοτροπίες και κατεστημένα, βαθιά ριζωμένα στην κοινωνιά μας.

Σημαντικά Οφέλη για τις επιχειρήσεις :

 • Δυνατότητα βελτίωσης του τρόπου και της ποιότητας εξυπηρέτησης εκ μέρους της εταιρείας, μέσω της παρακολούθησης τυχόν αστοχιών και παραπόνων , από την μεριά των καταναλωτών
 • Δυνατότητα παρακολούθησης σημαντικών στατιστικών δεδομένων , όπως δείκτης ικανοποίησης, ηλικιακή ομάδα καταναλωτών, ελλιπής κάλυψη ηλικιακών ομάδων,και συμπληρωματικών ενεργειών πρός καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών.
 • Δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης μιας κρίσης η ελλιπούς εξυπηρέτησης , με την παροχή της δυνατότητας στον καταναλωτή , να εκφράσει το παράπονό η την παρατήρηση του, απ’ευθειας στην διοίκηση της εταιρείας , δίδοντας έτσι την ευκαιρία στην εταιρεία να διαχειριστεί το θέμα, γρήγορα , άμεσα και εντελώς εμπιστευτικά, και μειώνοντας την πιθανότητα μιας αρνητικής δημοσιότητας.
 • Δυνατότητα ενημέρωσης των καταναλωτών, μέσω της εφαρμογής και του τομέα News που προσφέρει η The Boxapp, για εξελίξεις , νέα προϊόντα, επερχόμενα γεγονότα, σε ένα ένα ακόμη πιο ειδικό, συγκεκριμένο και εστιασμένο περιβάλλον, όπως είναι αυτό μιας εφαρμογής.
 • Δυνατότητα ενίσχυσης του εταιρικού και κοινωνικού προφίλ της εταιρείας, παρέχοντας την δυνατότητα φωνής και ουσιαστικής συμμετοχής του καταναλωτή , δείχνοντας έμπρακτα την σημασία που δίνει η εταιρεία, στην ολική ικανοποίηση του πελάτη, με αποτέλεσμα την ανανέωση της εμπιστοσύνης του, και μακροπρόθεσμα.

Με την The Box App ο κάθε επιχειρηματίας μπορεί σε πραγματικό χρόνο να λάβει τα σχόλια/ επισημάνσεις των πελατών του, με σκοπό να βελτιώσει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του.   

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό μπορεί να βλέπει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ Ο ΊΔΙΟΣ τα μηνύματα από τους πελάτες του.    

Αποκτά έτσι, πλήρη και σε βάθος αποτύπωση της άποψης των πελατών του.   

Χαρούμενοι πελάτες σημαίνει πιστοί πελάτες!

Πλεονεκτήματα

Λαμβάνει feedback σε πραγματικό χρόνο!

Οι περισσότεροι πελάτες δεν θα πουν ανοιχτά τι συνέβη καθώς φοβούνται μην εκτεθούν.

Τώρα μπορούν να μιλήσουν ΑΝΩΝΥΜΑ & ΕΧΕΜΥΘΑ 

 • Η The Box App τους επιτρέπει να αφήνουν ανώνυμα σχόλια και να ενημερώνουν την διοίκηση για το τι συμβαίνει. 
 • Η συνομιλία είναι προσωπική και δεν διαβάζεται από κανέναν άλλον.
 • Ο επιχειρηματίας έχει διαρκή επικοινωνία με τους πελάτες. 
 • Λαμβάνει σχόλια και κριτικές με σκοπό την βελτίωση της επιχείρησης. 

Η γνώμη του πελάτη είναι σημαντική!

Μετρώντας την ικανοποίηση των πελατών (μέσω του feedback), η επιχείρηση μπορεί να εντοπίσει τους δυσαρεστημένους πελάτες.  

Η The BOX app είναι εφαρμογή που σχεδιάστηκε για να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των επιχειρήσεων. 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Λάβετε σχόλια

Ενημερώστε τους πελάτες σας πως δέχεστε σχόλια στην The BOX app

Ζητήστε λεπτομερή ανατροφοδότηση

Αφού λάβετε σχόλια μπορείτε να ζητήσετε από τον χρήστη διευκρινήσεις καθώς και να λάβει μέρος στο Quizbox

Βελτιώστε

Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία στον πίνακα ελέγχου του διαχειριστή (Admin Dashboard) για την ανάλυση των δεδομένων ή κάντε εξαγωγή των δεδομένων ως CSV έτσι ώστε να μάθετε πώς να διατηρείτε τους πελάτες σας ικανοποιημένους!

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ!

Τι περιλαμβάνει το πακέτο

Τα μέλη της The BOX app έχουν: 

 • Πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου
 • Δυνατότητα προσαρμογής του προφίλ της εταιρείας σας
 • Δυνατότητα απάντησης στα σχόλια
 • Δυνατότητα να στείλουν Quizbox στους χρήστες

50 ΕΥΡΩ / ΕΤΟΣ*

* Η τιμή αφορά κάθε κατάστημα. Σε περίπτωση που έχετε περισσότερα από 5 καταστήματα που θέλετε να προσθέσετε, επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε έκπτωση!

Τα εργαλεία της εφαρμογής

Αρχική

Έχετε πρόσβαση στα σχόλια που σας έχουν αφήσει όλοι οι χρήστες στην εφαρμογή! 

Μπορείτε να δείτε όποτε υπάρχει μια νέα κριτική και να απαντήσετε αμέσως!

Θα μπορείτε να φιλτράρετε τα σχόλια ανά τοποθεσία, φύλο, ηλικία και βαθμολογία!

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

SOCIAL MEDIA

Μπορείτε να συνδέσετε τους λογαριασμούς του Facebook και Instagram της εταιρείας σας και τον ιστότοπο σας!

Όλοι οι χρήστες θα μπορούν να το δουν τις σελίδες της εταιρείας σας!

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις κατηγορίες που μπορούν να επιλέξουν οι πελάτες σας κατά την αποστολή κριτικής!

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ QUIZBOX

Προετοιμάστε τις ερωτήσεις για το κουίζ το οποίο μπορείτε να στείλετε σε όλους τους πελάτες που αφήνουν μια κριτική!

Απλές ερωτήσεις που θα σας δώσουν πολύτιμες πληροφορίες!

ΝΕΑ

Δημοσιεύστε τα νέα και τις προσφορές σας στην The BOX app όπου οι πελάτες σας θα μπορούν να τα δουν!